• مدیریت کیفی رودخانه ها با کاربرد توابع جریمه دو متغیره برای تخلیه کنندگان بار آلودگی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 605
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در مسأله مدیریت کیفی رودخانه ها، معمولاً تصمیم گیرندگان و تأثیر پذیرندگان متعددی با مطلوبیت های متفاوت وجود دارند. یکی از مسائل مهم در بحث مدیریت کیفیت آب رودخانه ها، تدوین سیاست هایی است که ذینفعان در آن مورد توافق پایداری داشته باشند. یکی از راه های موجود در این زمینه، مدلسازی فرآیند چانه زنی بین تخلیه کنندگان بار آلودگی و سازمان حفاظت محیط زیست، برای استفاده مناسب از ظرفیت پذیرش بار آلودگی رودخانه است. بازی های تکاملی می توانند یک فرآیند طبیعی چانه زنی را مدل سازی کنند و استراتژی های تکاملی پایدار را به دست دهند. در این مقاله، با استفاده از تئوری بازی های تکاملی، مدلی برای مدیریت کیفیت آب سیستم های رودخانه ای پیشنهاد شده است. مدل پیشنهادی، با در نظر گرفتن میزان خودپالایی رودخانه و چگونگی پخش و انتقال آلاینده ها، به کمک یک روش بهینه سازی، سیاست های تصفیه پایدار تخلیه کنندگان بار آلودگی را ارائه می دهد. در این مقاله، توابع جریمه دو متغیره برای تخطی از استانداردهای کیفیت آب پیشنهاد شده اند که امکان در نظر گرفتن همزمان تخطی غلظت اکسیژن محلول (do) و غلظت اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی (bod) را فراهم می آورند. همچنین، برای ارضای قید استاندارد کیفیت آب رودخانه، پارامتر جدیدی به نام ضریب افزایشی برای توابع جریمه معرفی شده است. کارایی مدل و تابع جریمه پیشنهادی با استفاده از اطلاعات یک سیستم رودخانه ای با سه تخلیه کننده بار آلودگی، ارزیابی شده است. نتایج این تحقیق، نشان دهنده کارایی مناسب مدل پیشنهادی در مدیریت کیفی رودخانه ها است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها