• تحلیل سه بعدی عددی مراحل ساخت سد خاکی – سنگریزه ای (مطالعه موردی: سد مارون)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 718
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  رفتار سدهای سنگریزه ای در حین ساخت، انتهای ساخت و آبگیری آن از اهمیت به سزائی برخوردار بوده و اطمینان از ایمنی در این سه مرحله ضروری است. در این مقاله در حین ساخت پس از تعیین و مقایسه مشخصات مقاومتی مصالح خاکی مورد استفاده در سد در نرم افزار تفاضل محدود flac 3d، بر اساس مدارک موجود در اجرای بدنه سد مارون و نمودار ارتفاع خاکریزی در مقابل زمان برای هسته رسی و نواحی شنی و ماسه ای پوسته های بالا دست و پائیین دست، با استفاده از نرم افزار تخصصی تفاضل محدود flac 3d به تعیین تنشهای افقی و قائم سد مارون پرداخته شده است. سد خاکی – سنگریزه ای مارون بعنوان مطالعه موردی انتخاب و نتایج آنالیزهای عددی آن با نتایج ابزار دقیق آن در حین ساخت مقایسه و ارائه شده است. تطابق مناسب نتایج آنالیز عددی با مقادیر اندازه گیری شده ابزار دقیق حکایت از انتخاب درست مشخصات مقاومتی خاک در نرم افزار و کارائی و مدل سازی صحیح در روش ارائه شده دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها