• بهینه زاویه آبگیر در قوس 90 درجه همگرا در حضور ذرات شناور چوبی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 816
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  بهترین محل برای قرارگیری آبگیر، ساحل بیرونی قوس در رودخانه ها بوده و الگوی جریان در این ناحیه با هندسه قوس، محل و زاویه آبگیر ارتباط تنگاتنگی دارد. تمامی تحقیقات پیشین محدود به قوس 90 درجه غیرهمگرا در غیاب خرده های چوب بوده، هر چند در جریان های طبیعی اثرات رسوب گذاری سبب ایجاد همگرائی در قوس کانال می گردد. بهترین زاویه آبگیر در کانال همگرا در جریان های جاری جنگل ها کمترین رسوب را به سمت آبگیر انحراف داده و هدف این تحقیق نیز این زاویه در قوس 90 درجه همگرا در حضور ذرات چوب به روش آزمایشگاهی بوده و نتایج زاویه 60 درجه را به عنوان بهترین زاویه آبگیر در شرایط مورد آزمایش معرفی می نمایند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها