• پیش بینی تصادفات عابرین پیاده در تقاطع های همسطح با روش شبکه ی عصبی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 902
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  سفرهای درون شهری به شکل های مختلف با وسایل نقلیه یا بصورت پیاده انجام می شود ولیکن در تمام سفرها بخشی از سفر ناگزیر بصورت پیاده انجام می گیرد که عمدتاً در برگیرنده تقاطع ها و محل های نزدیک مبدأ و مقصد می باشد. از طرفی تقاطع ها به عنوان گره های ترافیکی عامل تعیین کننده ی ظرفیت شبکه حمل و نقل بوده و هر گونه اختلالی در آنها باعث کاهش شدید ظرفیت شبکه خواهد شد. یکی از عوامل ایجاد این اختلال تصادفات هستند و تصادفات عابرین با توجه به آسیب پذیری شدید این کاربرِ شبکه حمل و نقل، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تحلیل تصادفات بدلیل زیاد بودن عوامل مؤثر و پیچیدگی آنها به کمک روش های کلاسیک آماری نتایج مناسب و فراگیری در بر ندارد. لذا در این تحقیق از روش شبکه های عصبی که جزء روش های نوین تحلیل داده ها می باشند برای پیش بینی تصادفات عابرین در تقاطع ها استفاده شده است. برای این منظور داده های مربوط به 230 تقاطع و تصادفات عابرین مربوط به آنها جمع آوری گردیده و در انواع مختلف شبکه های عصبی تحت آموزش و تست قرار گرفتند. در نهایت یک شبکه ی پیشخور با پس انتشار خطا با سه لایه و 40 نرون در لایه ها قادر به پیش بینی تصادفات عابرین با احتمال 85 درصد گردید. نتایج حاصل از این تحقیق علاوه بر پیش بینی تصادفات عابرین پیاده در تقاطع ها، می تواند در اولویت بندی اصلاح تقاطع ها از نظر ایمنی و حساسیت سنجی عوامل مختلف در تصادفات عابرین مورد استفاده قرار گیرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها