• نحوه برآورد تعداد توقفگاه های هواپیماها و سطح پیشگاه فرودگاه (مطالعه موردی-فرودگاه ساری)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/01/01
  • تعداد بازدید: 731
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در این مقاله به نحوه بررسی ظرفیت پیشگاه فرودگاه با در نظر گرفتن نوع پارکینگ هواپیما (استاتیک و دینامیک)، سطح اشغال هواپیمای طرح و زمان اشغال آن پرداخته شده است. جهت محاسبه تعداد توقفگاه مورد نیاز در فرودگاه لازم است، تعداد پرواز ساعت اوج، میانگین زمان اشغال توقفگاه توسط هر رده از هواپیماها و همچنین نسبت مجموع پروازهای هر رده به کل پروازها را محاسبه گردد. فرودگاه ساری به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفت و مشخص شد که ابعاد پیشگاه فعلی پاسخگوی تقاضا در سال های افق طرح 5، 10 و 20 ساله نخواهد بود. از این رو طبق ضوابط استانداردهای موجود، مقدار ابعاد مورد نیاز پیشنهاد گردیده و مشخص شد که لازم است تا طول پیشگاه در افق 5، 10 و 20 ساله به ترتیب 237، 302.5، 393.5 متر و عرض آن 136.47،121.08 و 146.88 متر مد نظر قرار گیرد و نسبت به توسعه پیشگاه اقدام گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها