• آموزش های غیرمستقیم حمل و نقل در فضاهای شهری تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/01/01
  • تعداد بازدید: 735
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  امروزه توسعه شهرها و شهرنشینی دستگاههای ذیربط را جهت حفظ نظم در سطح شهر به آموزش شهروندان در زمینه های حمل و نقل واداشته است. در این زمینه مقالات بسیاری نوشته شده است که اغلب تنها به بیان مباحث نظری شیوه های آموزش شهروندی بسنده کرده اند و این مسئله باقی می ماند که چگونه می توان از طریق آموزش غیرمستقیم شهروندان سبب افزایش آگاهی مردم در حوزه حمل و نقل شد. اینکه محیط شهر چگونه در آموزش شهروندان خود مؤثر است؟ فضاهای شهری چگونه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم آموزشهای شهروندی را به مخاطبان خود انتقال می دهند؟ پرسشهای اصلی نوشتار است. روش تحقیق این پژوهش کیفی، تکنیک تحقیق تحلیلی-توصیفی و روش سنجش مقایسه ای- تطبیقی و روش گردآوری اطلاعات اسناد کتابخانه ای است. در مراحل استدلال، صد نمونه از فضاهای عمومی که ارتباط مستقیم با حمل و نقل در شهر دارند، انتخاب شده و در هر یک از آنها شیوه انتقال مفاهیم آموزشی در دو دسته آموزش مثبت یا منفی، مورد بررسی قرار گرفته است. دستاوردهای حاصله از مطالعات صورت گرفته نشان می دهد که شهر از طریق ساختارهای فیزیکی خود، بزرگترین و مؤثرترین عامل در آموزش شهروندان محسوب می شود بگونه ای که به صورت غیرمستقیم علاوه بر آموزش مفاهیم، آنها را در زندگی شهروندان نهادینه می سازد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها