• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/01/01
  • تعداد بازدید: 2782
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  دوچرخه سواری به عنوان گونه ای از حمل و نقل غیر موتوری دارای مزایای متعدد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی می باشد و بر این اساس توجه ویژه ای در سالیان اخیر به آن شده است. از سوی دیگر امروزه به شدت بر توسعه پایدار در ابعاد مختلف تاکید کرده و گسترش شیوه های حمل و نقل پایدار بر اساس همین رویکرد مورد توجه قرار گرفته است. از همین رو، هدف این پژوهش بررسی نقش و چگونگی ارتباط میان دوچرخه سواری با حمل و نقل پایدار شهری می باشد که با توجه به رشد شتابان شهرنشینی و مراحل گذار به توسعه یافتگی از اهمیت بسزایی در کشورمان برخوردار است. با توجه به ماهیت موضوع رویکرد حاکم بر این پژوهش روش توصیفی- تحلیلی است. به منظور گردآوری اطلاعات مورد نیاز از روش کتابخانه ای - اسنادی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که به کارگیری سیستم های پایدار حمل و نقل به عنوان یک عامل حیاتی در اقتصاد کشورها ضرورتی اجتناب ناپذیر برای کاهش بخشی از این مشکلات می باشد. همچنین دوچرخه سواری به عنوان یک وسیله حمل و نقل پایدار در مقایسه با سایر گونه های حمل و نقل درون شهری دارای ویژگی ها و مزیت های فراوانی همچون عدم آلودگی محیط زیست شهری، عدالت در دسترسی به امکانات شهری، گسترش سلامت و نشاط فردی و اجتماعی، تحرک بخشی به فضاهای شهری، ایجاد تعامل اجتماعی و غیره می باشد. همچنین دارای محدودیت های فرهنگی، فردی و اجتماعی و عدم وجود تسهیلات و زیرساخت های مورد نیاز برای دوچرخه در ایران می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها