• تحلیل تنش و برآورد فشار آماس کف تونل ها به روش تعادل حدی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/01/01
  • تعداد بازدید: 779
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  پیرامون مبحث تحلیل تنش در اطراف تونل، به ویژه دیواره و سقف آن تاکنون تحقیقات زیادی انجام شده است. اما در مورد کف تونل به ندرت روشی تحلیلی برای آنالیز تنش ارائه گشته است. در این مقاله با کمک روش تعدل حدی و اصول مکانیک خاک سعی شده تا روشی تحلیلی ارائه شود که بتوان نسبت به برآورد فشار آماس کف تونل در محیط های خاکی و توده سنگ های به شدت درزه دار اقدام نمود. در روش ارائه شده اثر پدیده تمرکز تنش در اطراف تونل و فشار آب منفذی در نظر گرفته شده است. به منظور بررسی اعتبار مدل پیشنهادی از مقایسه نتایج حاصل از آن با مدلسازی عددی استفاده شد که از تطابق مطلوبی برخوردار بود. مشخص شد که برای تونل های کم عمق (کمتر از 100 متر) در چسبندگی های بیش از 100 کیلوپاسکال، تاثیر افزایش زاویه اصطکاک داخلی بر کاهش فشار آماس کف اندک است و البته تاثیر عمق تونل در برآورد فشار آماس کف بسیار زیاد می باشد. به منظور ساده سازی در استفاده از مدل (مجموعه روابط) و یا برنامه نویسی، یک الگوریتم مناسب پیشنهاد شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها