• اثر عمق قرار گیری تونل های زیرزمینی در محیط های همگن بر رفتار دینامیکی سازه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/01/01
  • تعداد بازدید: 610
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  با توجه به استفاده روزافزون از تونل ها در زمینه های مختلفی همچون حمل و نقل ریلی و جاده ای و اخیراً به منظور استفاده از سیستم های جدیدی مثل مترو توسط شهرداری ها و با علم به اینکه کشور عزیزمان ایران در منطقه زلزله خیز واقع شده می توان به این نتیجه رسید که طراحی لرزه ای سازه ها و توجه به تاثیر وجود تونل در خاک زیر سازه ها از اهمیت خاصی برخوردار است که متاسفانه تا بحال کمتر مورد بررسی قرار گرفته. لذا در این مطالعه تاثیر وجود تونل بر رفتار دینامیکی سازه ها با مدلسازی نرم افزاری توسط نرم افزار abaqus و با روش اجزای محدود در حالات مختلف مورد بررسی قرار گرفته و از جمله نتایج این تحقیق متفاوت بودن تاثیر هر یک از عوامل مورد بررسی و همچنین ارائه پیشنهادی برای پارامتر حساس تر به تاثیر هر یک از پارامترها در مدل های مورد بررسی می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم