• تخمین خطی معادل رفتار خاک در حوزه ی فرکانس در شرق شهر اصفهان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/01/01
  • تعداد بازدید: 568
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  ارزیابی کلی خسارات وارده به سازه ها و تاسیسات در زلزله نشان می دهد که شرایط ساختگاهی تاثیر قابل توجهی بر نحوه توزیع خرابیها در شهرها و روستاها داشته است. ارزیابی تاثیر لایه بندی خاک در مشخصات زمین لرزه ها از لحاظ شتاب حداکثر، جابجاییها و محتوای فرکانسی یکی از موارد مهمی می باشد که مورد توجه مهندسان قرار گرفته است. وضعیت بافت تحت الارضی مسلما یکی از مسائلی است که در پاسخ های شتاب زمین و جابجایی های رخ داده در سطح زمین نقش کلیدی را ایفا می کند و لذا بر میزان نشست ها و خرابی های سازه ها و در نتیجه خسارات مالی و جانی مستقیما تاثیر خواهد گذاشت. در این تحقیق از گمانه ای که تا عمق 25 متری حفر گردیده است استفاده شده است. همچنین شتاب الگوی پایه زلزله طبس می باشد. تحلیل ها به صورت معادل خطی و با تغییرات در مدول برشی و میرایی صورت پذیرفته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها