• مقایسه روش های تعادل حدی در پایداری شیروانی های خاکی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/01/01
  • تعداد بازدید: 1284
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  تحلیل پایداری شیب های خاکی یکی از مباحث مهم در مهندسی عمران و از جمله مسائل اساسی در طراحی سدهای خاکی، راه ها، کانال ها، خاکریزها و ترانشه ها می باشد. از جمله روش هایی که به تحلیل پایداری شیروانی های خاکی می پردازد، روش های تعادل حدی است. در این تحقیق ابتدا مبانی تحلیل پایداری شیروانی های خاکی بیان شده است سپس روش های مختلف تعادل حدی و فرضیات مربوط به آن ارائه شده و در ادامه با استفاده از نرم افزار geo studio چند شیروانی خاکی با مشخصات مختلف تحلیل شده است. در انتها نیز ضرایب اطمینان و نیروهای برشی بین قطعه ای محاسبه شده توسط روش های مختلف با یکدیگر مقایسه شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها