• بهسازی خاک رمبنده با استفاده از تراکم و ترکیبات شیمیایی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/01/01
  • تعداد بازدید: 1469
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  خاک های رمبنده خاک هایی غیر اشباع و دارای ساختاری ضعیف می باشند. تغییر شکل های زیاد، نشست سریع و کاهش زیاد نسبت تخلخل در این خاک ها حین افزایش درصد رطوبت و بارگذاری مشاهده می گردد. بررسی های زمین شناسی و ژئوتکنیکی پیرامون این خاک ها به موازات توسعه علوم در حال افزایش است؛ باتوجه به توسعه روزافزون شهرها که مستلزم احداث ابنیه فنی نظیر سدها، کانال های آبیاری و ... می باشد؛ همچنین به دلیل گستردگی مناطق تحت پوشش خاک های رمبنده در ایران و نیز پژوهش های اندک صورت گرفته پیرامون این خاک ها در کشور، نتایج حاصل از بررسی پیرامون روش های بهسازی آنها دستاوردی نوین می باشد. با توجه به نتایج بدست آمده از نمونه های دست نخورده، شاخص رمبندگی خاک مورد بررسی به طور متوسط برابر با 7.83 می باشد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد با ترکیب این خاک با مواد شیمیایی (آمونیوم سولفات و پتاسیم کلراید) در غلظت های گوناگون (0.5، 1.25 و 2 مول بر لیتر) و با نسبت های تراکم متفاوت، شاخص رمبندگی تا بیش از 90% کاهش می یابد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها