همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • ارائه الگویی برای مدیریت پروژه ارزش محور در طرح های عمرانی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1387/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1387/01/01
  • تعداد بازدید: 841
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در سال های اخیر شیوه های مختلفی برای اعمال متدولوژی های ارزش در پروژه های عمرانی اجرا و به کار گرفته شده است که از قبل تلاش های علمی در این ارتباط، دستورالعمل ها و نشریه های رسمی در تشریح جایگاه مهندسی ارزش، برنامه ریزی ارزش و مدیریت ارزش برای مراحلی از دوره حیات یک پروژه معرفی گردیده است. اما در سیر جامعی برای پروژه های عمرانی ارائه نشده است. در این مقاله «ارزش محور» تکاملی رویکردهای ارزش، هنوز الگوی ضمن برشمردن خصوصیات بومی پروژه های عمرانی و اعتقاد بر این که تفکر ارزشی همواره باید در طی مراحل حیات با نگاه یکپارچه « طرح و ساخت» یک پروژه پایا و مستمر باشد، الگویی برای مدیریت پروژه های عمرانی از نوع قرارداد به استاندارد مدیریت پروژه و استانداردهای مدیریت و مهندسی ارزش ارائه شده است. این مدل با نظر به شباهت و بر اساس «گسترش کارکرد کیفیت» تکامل چهار مرحله ای پروژه های عمرانی و رویکرد چهار مرحله ای تکنیک تناظر مراتب تکاملی آن با چرخه دمینگ، شیوه ای یکپارچه از چند تکنیک مدیریت کیفیت جامع و مهندسی ارزش ارائه می دهد. بر این مبنا هر پروژه به چهار مرحله متوالی و اصلی تقسیم می شود که هر یک از شروع تا پایان مشابه فازهای متدولوژی ارزش پی گرفته می شوند. این تقسیم بندی باعث تدوین اصولی و بهینه طرح ها و برنامه های پروژه و نیز شکل گیری اثربخش سیستم های پروژه و مدیریت آن می گردد؛ همچنین معیارهای مطمئنی جهت ارزیابی و پایش مسیر پروژه به ما ارائه می دهد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها