اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • a novel and highly efficient system for chalcopyrite bioleaching by mixed strains of acidithiobacillus

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 695
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   an integrated bioleaching system (stable ph–silver ion–chloride ion) was firstly proposed to for improving the efficiency of chalcopyrite bioleaching by mixed strains ofacidithiobacillus. the individual effects of stable ph, silver ion, and chloride ion on bioleaching were respectively studied. the highest copper ion concentrations in each system were 45.8, 50.2, and 45.2 mg/l, respectively, when it was only 28.0 mg/l the blank system. compared with the individual stable ph, silver or chloride ion systems, the relevance of biological and chemical reactions achieved a better balance in the integrated system (stable ph 1.3, 2.0 mg/l silver ion, and 2.5 g/l chloride ion). moreover, the highest ferrous and sulfate ion concentrations implied less production of s0membrane and jarosite precipitation. it was also demonstrated by the highest copper ion concentration 55.5 mg/l. these results all indicated that this system was a novel and believable strategy for effectively operating chalcopyrite bioleaching.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها