• برآورد تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان سد درودزن و تحلیل عوامل موثر بر آن: کاربرد روش ارزش گذاری مشروط (cvm)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 945
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  این مطالعه با هدف برآورد تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان سد درودزن با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط (cvm) و شناخت عوامل موثر برآن صورت گرفت. برای این منظور اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه در میان شهروندان اصفهان، شیراز و مرودشت جمع آوری گردید. این اطلاعات شامل اطلاعات اقتصادی، اجتماعی بازدیدکنندگان، تمایل به پرداخت آنها و اطلاعات مورد استفاده در تابع تمایل به پرداخت بود. عوامل موثر استفاده در تخمین تابع تمایل به پرداخت شامل جنس، تحصیلات، شغل و سن پاسخ دهندگان، درآمد، بعد خانوار، تمایلات زیست محیطی، فاصله و متغیر بیانگر تورش نقطه شروع بود. با توجه به داده های به دست آمده برای تمایل به پرداخت افراد که به صورت مقادیر دامنه ای، شامل سطوح صفر، 5000-2000، 10000-5000، 15000-10000، 20000-15000 و 20000 ریال بود از روش های لوجیت استفاده گردید. براساس یافته ها، متوسط تمایل به پرداخت برابر با 14263 ریال به ازای هر خانوار به دست آمد. از میان عوامل یاد شده اثر جنس، بعد خانوار، فاصله و درآمد بر تمایل به پرداخت افراد حائز اهمیت آماری بود. در مورد متغیر جنس، مشخص شد که زنان در مقایسه با مردان از تمایل به پرداخت کمتری برخوردار هستند. همچنین مشخص گردید جنس، فاصله و درآمد بر تمایل به پرداخت افراد اثر مثبت و معنی دار دارد. بر اساس تمایل به پرداخت افراد و تعداد بازدیدکنندگان، ارزش سد در نزد بازدیدکنندگان 160 میلیون ریال برآورد گردید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها