اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • temperature-dependent reaction pathways for the anomalous hydrocracking of triglycerides in the presence of sulfided co–mo-catalyst

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 663
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   kinetic studies and product profiling was done to understand the anomalous cracking of jathropha oil triglycerides in the presence of sulfided co–mo/al2o3 catalyst. at temperatures between 320 and 340 °c, only deoxygenation and oligomerization reactions took place whereas at temperatures above 340 °c, internal conversions between the products and direct conversion to lighter and middle distillates were favored high pressures (80 bar) and h2/feed ratios (>1500) were necessary to minimize oligomerization of the products and to increase the lifespan of the catalyst. lumped kinetic models were validated with experimental results. activation energies for the formation of lighter (83 kj/mol) and middle fractions (126 kj/mol) were higher than those for the heavy (47 kj/mol) and deoxygenated (47 kj/mol) products. jatropha oil triglycerides hydroconversion pathways were dependent on temperature and the triglycerides could be hydrocracked to lower range hydrocarbons (c5–c14) by increasing the reaction temperatures.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها