اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • biosynthesis of benzoylformic acid from benzoyl cyanide by a newly isolated rhodococcus sp. cczu10-1 in toluene–water biphasic system

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 598
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   benzoylformic acid was synthesized from the hydrolysis of benzoyl cyanide by a newly isolated rhodococcus sp. cczu10-1. in this study, an aqueous–toluene biphasic system was developed for highly efficient production of benzoylformic acid from the hydrolysis of benzoyl cyanide. in the aqueous–toluene biphasic system, the phase volume ratio, buffer ph and reaction temperature were optimized. using fed-batch method, a total of 932 mm benzoylformic acid accumulated in the reaction mixture after the 10th feed. moreover, enzymatic hydrolysis of benzoyl cyanide using calcium alginate entrapped resting cells was carried out in the aqueous–toluene biphasic system, and efficient biocatalyst recycling was achieved as a result of cell immobilization in calcium alginate, with a product-to-biocatalyst ratio of 14.26 g benzoylformic acid g−1 dry cell weight (dcw) cell after 20 cycles of repeated use.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها