اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • treatment of artificial soybean wastewater anaerobic effluent in a continuous aerobic–anaerobic coupled (caac) process with excess sludge reduction

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 640
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   in this study, treatment of artificial soybean wastewater anaerobic effluent was studied in a continuous aerobic–anaerobic coupled (caac) process. the focus was on cod and nitrogen removal as well as excess sludge reduction. during the continuous operation without reflux, the cod removal efficiency was 96.5% at the optimal hydraulic retention time (hrt) 1.3 days. when hrt was shortened to 1.0 day, reflux from anaerobic zone to moving bed biofilm reactor (mbbr) was introduced. the removal efficiencies of cod and tn were 94.4% and 76.0% at the optimal reflux ratio 30%, respectively. the sludge yield coefficient of caac was 0.1738, the simultaneous removal of cod and nitrogen with in situ sludge reduction could be achieved in this caac process. the sludge reduction mechanism was discussed by soluble components variation along the water flow.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها