همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • efficient ethanol production from separated parenchyma and vascular bundle of oil palm trunk

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 558
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   for efficient utilization of both starchy and cellulosic materials, oil palm trunk was separated into parenchyma (pa) and vascular bundle (vb). high solid-state simultaneous saccharification and fermentation (hss-ssf) using 30% (w/v) pa, containing 46.7% (w/w) starch, supplemented with amylases and saccharomyces cerevisiae k3, produced 6.1% (w/v) ethanol. subsequent alkali-pretreatment using sodium hydroxide was carried out with starch-free pa (sfpa) and vb. enzymatic digestibility of 5% (w/v) pretreated sfpa and vb was 92% and 97%, respectively, using 18 fpu of commercial cellulase supplemented with 10 u of novozyme-188 per gram of substrate. likewise, hss-ssf using 30% (w/v) alkali-pretreated sfpa and vb, with cellulases and yeast, resulted in high ethanol production (8.2% and 8.5% (w/v), respectively). these results show that hss-ssf using separated pa and vb is a useful fermentation strategy, without loss of starchy and cellulosic materials, for oil palm trunk.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها