• کارکرد رسانه های جمعی جهت غلبه بر موانع فرهنگی– اجتماعی توسعه گردشگری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1390
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  تحقق توسعه همه جانبه و پایدار در کشور ما نیازمند جایگزین کردن منابع نفتی با منابع درآمدی پایدارتری مانند صنعت گردشگری می باشد. این صنعت یکی از منابع درآمدی بسیار مهم بوده که کشور در حال توسعه ای مانند ایران نیازمند توجه ویژه به آن و توسعه این صنعت مهم است. اما این صنعت با موانع اقتصادی، سیاسی– حقوقی، فرهنگی– اجتماعی و مدیریتی بسیار روبرو است که توسعه آن مستلزم غلبه کردن بر این موانع است. در این میان رسانه های جمعی به عوان یکی از مهم ترین نهادها در هر جامعه ای نقش مهم و موثری در غلبه کردن بر موانع توسعه این صنعت و رشد و شکوفایی آن ایفا می نمایند که این نقش را می توان از منظر تحلیل کارکردی مورد بررسی قرار داد. با توجه به گستردگی حیطه موانع توسعه صنعت گردشگری در این پژوهش تنها به برری موانع فرهنگی– اجتماعی توسعه این صنعت پرداخته شده است و تلاش می شود تا راهکارهای غلبه بر این موانع در قالب تبیین کژکارکردها و کارکردهای آشکار و پنهان رسانه های جمعی مشخص شود. بنابراین مساله اصلی در این پژوهش عبارت است از اینکه «کارکردهایی که رسانه های جمعی جهت غلبه بر موانع فرهنگی– اجتماعی توسعه صنعت گردشگری ایفا می نمایند چیست»؟ استراتژی این پژوهش بررسی پیشینه پژوهش به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد و مدارک، تحقیقات، رساله ها و پایان نامه ها و ... جهت کسب اطلاعات مرتبط با موانع توسعه صنعت گردشگری و کارکردهای رسانه های جمعی می باشد که نتایج حاصل از آن در قالب ارائه راه کارهای غلبه بر موانع فرهنگی– اجتماعی توسعه صنعت گردشگری در قالب یک مدل مفهومی ارائه شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم