همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • شناسایی صنایع آلوده کننده آب در محدوده استان خوزستان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1388/05/25
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1388/05/25
  • تعداد بازدید: 1044
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  محدوده استان خوزستان یکی از مهم ترین مناطق از نظر رشد و توسعه صنعتی در ایران می باشد. به این دلیل رابطه بین مهم ترین فاضلاب های صنعتی و منابع آبهای سطحی و زیر زمینی در این محدوده مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از این مطالعه تهیه یک الگوی اولویت بندی منطقی بین مهم ترین صنایع فعال با نوع آلودگی آب، نحوه تخلیه و مدیریت فاضلاب در این واحد ها می باشد. برای دستیابی به این هدف داده های آماری از ارگان های ذیربط، شامل اداره کل صنایع و ... جمع آوری گردید. پس از آن با استفاده از مطالعه کتابخانه ای و کار میدانی، مهم ترین واحدهای صنعتی جهت مطالعه فرایند تولید و بررسی نتایج آزمایشگاهی انتخاب گردیدند و بر این اساس صنایع به چندین گروه تقسیم بندی شدند. مقایسه تعداد واحدهای فعال صنعتی در محدوده استان خوزستان در 5 حوضه آبریز نشان می دهد که، حوضه های آبریز کارون، دز و جراحی به ترتیب با 1044، 324 و 290 واحد فعال بیشترین صنایع را در خود جای داده اند. نوع پارامترهای مورد بررسی باتوجه به نوع فرایند تولید انتخاب گردیده و شامل ph، کدورت، هدایت الکتریکی، کلرور، سولفات،t.s.s, cod, bod ، آهن و غیره می باشد. بررسی نتایج بدست آمده نشان می دهد که در حوضه آبریز رودخانه دز بیشترین بار آلی قابل تجزیه، بار مواد مغذی و بار مواد معلق را در مقایسه با دو حوضه دیگر، به رودخانه دز تحمیل می نماید. بررسی مقادیر بار آلودگی در سه حوضه نشان می دهد که در حوضه آبریز کارون بار آلودگی فلزات، از مقادیر بالاتری نسبت به دو حوضه دیگر برخوردار است که عمده این بار آلودگی نیز از طریق صنایع فلزی متمرکز در محدوده شهر اهواز ناشی می شود این موضوع بررسی و کاهش مقادیر بار آلودگی فلزات را در این صنایع در اولویت قرار می دهد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها