• تاثیر شیوه طراحی بر ضریب رفتار قاب های خمشی متوسط

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1388/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1388/01/01
  • تعداد بازدید: 595
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در حال حاضر بسیاری از ساختمان های دارای قاب خمشی که ارتفاع کمتر از 50 متر داشته یا تعداد طبقات آنها بیشتر از15  عدد نباشد، با سیستم قاب خمشی متوسط طراحی می شوند. در مورد قاب های خمشی ویژه آئین نامه زلزله ایران با اعمال یک سری روابط کنترل ضابطه ستون قوی تیر ضعیف را در محل اتصالات الزامی می کند. این نسبت مانع از تمرکز پلاستیسیته در ستون شده و به ایجاد مفاصل پلاستیک در تیرها کمک می نماید .در مطالعه حاضر تعدادی قاب پنج طبقه تحت سیستم قاب خمشی متوسط طراحی شده است. برای کنترل تغییر مکان بین طبقه ای در این قاب ها سعی شده، بیشتر از تقویت ستون استفاده گردد. قاب های مزبور بار دیگر و این مرتبه با سعی کنترل تغییر مکان بین طبقه ای به صورت عمده توسط تیر مورد طراحی مجدد قرار گرفته اند. بدین ترتیب قاب های دسته اول از نسبت های ظرفیت ستون به تیر بزرگتر در محل اتصالات برخوردار خواهند بود ضرایب رفتار این دو گروه سازه به کمک آنالیز بارافزون محاسبه و نتایج به کمک رسم نمودار مورد بررسی قرار گرفته اند .محاسبات انجام شده نشان دهنده آن است که ضرایب رفتار بدست آمده برای قاب های گروه دوم نسبت به قاب های گروه اول حدودا 10 درصد کمتر می باشند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها