• ارزیابی لرزه ایی قاب های خمشی ویژه فولادی طراحی شده با ویرایش سوم استاندارد 2800

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1388/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1388/01/01
  • تعداد بازدید: 656
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  قاب های خمشی فولادی در استاندارد 2800 ویرایش 3 بر مبنای رفتار لرزه ای آنها به سه گروه معمولی، متوسط و ویژه تقسیم شده است. انگیزه اصلی تحقیق حاضر بررسی رفتار لرزه ای قاب های خمشی فولادی ویژه است که بر مبنای استاندارد 2800 ویرایش 3 طراحی شده باشد. برای این منظور 4 قاب خمشی ویژه فولادی 3، 6، 9 و 12 طبقه طراحی شد و هر یک از قاب ها تحت آنالیز غیر خطی استاتیکی (پوش آور) قرار گرفت و رفتار غیرخطی آنها از جمله توزیع مفاصل پلاستیک و نمودار برش پایه – تغییر مکان بام بررسی گردید. همچنین همه قاب های خمشی ویژه تحت 7 شتابنگاشت مختلف زلزله با خصوصیات لرزه ای متفاوت نظیر محتوای فرکانسی، حداکثر شتاب زمین و .... قرار گرفتند و با استفاده از نرم افزار sap2000 نسخه 10.07 آنالیز غیر خطی دینامیکی انجام شد. رفتار غیر خطی قاب ها نظیر توزیع مفاصل پلاستیک و تغییر مکان نسبی سازه ها که از اهمیت زیادتری در بررسی و مطالعه رفتار غیرخطی دینامیکی سازه ها در برابر زلزله برخوردار هستند مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که رعایت ضوابط قاب های فولادی ویژه بر اساس استاندارد 2800 ویرایش سوم عملکرد مطلوبی را برای سازه از نظر کنترل تغییر مکان نسبی، توزیع مفاصل در تیرها، تامین شکل پذیری و جنبه اقتصادی نسبت به سایر قاب ها فراهم می نماید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها