• مطالعه عددی مدل های آشفتگی و میدان جریان در کانال های انحرافی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/01/01
  • تعداد بازدید: 635
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  انحراف و کنترل بخشی از سیلاب رودخانه توسط آبگیرهای جانبی صورت می گیرد. شناخت الگوی جریان در محل تلاقی آبگیرها، از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مطالعه، ابتدا هیدرولیک جریان در آبگیر جانبی با انحراف 90 درجه، توسط نرم افزار ansys-cfx به صورت سه بعدی شبیه سازی شده است. در این شبیه سازی، جهت قیاس بین مدل های آشفتگی موجود در نرم افزار، توزیع پروفیل های سرعت جریان در نزدیکی سطح آب، در مقاطع مختلف کانال های اصلی و آبگیر به ازای دبی ثابت ورودی محاسبه و با نتایج یک مدل آزمایشگاهی مورد مقایسه قرار گرفتند که مطابقت خوبی بین مقادیر حاصله و نتایج آزمایشگاهی دیده شد. در بخش دوم این مطالعه، با توجه به نتایج خوب بدست آمده از بخش اول، به بررسی عددی تاثیر پارامترهای مختلف موثر بر میدان هیدرولیک پرداخته شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها