• بررسی میزان جذب باکتری کلی فرم موجود در آب توسط مصالح معدنی و طبیعی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/01/01
  • تعداد بازدید: 776
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  باکتری ها بر اساس سازوکارهای مختلفی از آب قابل حذف می باشند. این سازوکارها به محیط هایی که آب در آن جریان دارد بستگی دارد. یکی از عوامل مهم در حذف باکتری پدیده جذب باکتری به سطوح مختلف می باشد. در همین راستا در پژوهش حاضر به بررسی میزان جذب باکتری کلی فرم به ترکیبی از مصالح معدنی و طبیعی با استفاده از آزمایش هایcolumn ,batch پرداخته شده است. این مصالح ترکیبی از مواد زئولیت، آنتراسیت، ماسه، خاک اره و براده آهن با نسبتی مشخص می باشد. در این تحقیق برای شمارش باکتری کلی فرم از آزمون احتمالی mpn استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان دهنده میزان حذف بالای باکتری به مصالح ذکر شده می باشد. این مقدار در آزمایش batch، برای هنگامی که مواد مغذی برای باکتری کلی فرم فراهم باشد برابر با 93.18 درصد و برای زمانی که مواد مغذی فراهم نباشد، برابر با 91.55 درصد بدست آمد. میزان واجذب کلی فرم از این مصالح برای شرایط وجود مواد مغذی و نبود آن به ترتیب برابر با 0.2 و 0.14 بود. در آزمایش column نیز این میزان حذف از 90.48 تا 96.13 درصد بدست آمد. از دیگر نتایج این تحقیق میزان جذب بالای کلی فرم به مصالح در غلظت های بالا می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم