• ارزیابی پایداری اجتماعی هنر در نظام معماری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/01/01
  • تعداد بازدید: 603
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  مفهوم ساخت، در ارتباط سلسله مراتب نظم ها و مفاهیم در سطوح متعدد، برداشتی ارگانیک و انطباقی از جهان هستی است، چنان که در طبیعت با جریان یافتن نظام ها به درون یکدیگر، وحدت کل به وجود می آید. بحث پایداری مشتمل بر جامعه، اقتصاد و محیط زیست می باشد و به موضوعات اجتماعی، فرهنگی، فهم رابطه انسان ها و طبیعت و انسان ها با یکدیگر و همچنین مدیریت و سیاست گذاری عمومی می پردازد. پایداری اجتماعی یکی از اجزای اصلی توسعه پایدار به شمار می رود، که بر ارزش ها، باورها و سنت تکیه دارد. پس از بررسی روابط انسانی در پایداری اجتماعی بحث رابطه انسان با محیط و رسیدن به توسعه پایدار در نواحی و مناطق جغرافیایی به عنوان زیرشاخه ای از پایداری مطرح می گردد، پایداری اجتماعی و محیطی حوزه دیگری را در خود جای می دهند که همان هنر و بوم می باشد و مباحثی چون فرهنگ و معماری بومی و منطقه ای و هویت بخشی را به دنبال دارد. در این میان هنر و معماری می تواند نقطه اشتراک و پیوند دهده ابعاد مختلف پایداری در ابعاد سه گانه آن می باشد. در مقاله پیش رو به مقوله پایداری اجتماعی و هویت و بررسی آن در هنر و معماری گذشته می پردازیم و در نهایت به جمع بندی و ارائه راهکار در جهت گشودن افق های جدید در این زمینه پرداخته می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها