• بررسی و اصلاح طراحی قاب های بتن مسلح مقاوم در برابر زلزله جهت عملکرد مناسب در برابر بارگذاری انفجاری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/01/01
  • تعداد بازدید: 723
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  طراحی سازه های مقاوم در برابر انفجار، چندی است که توجه کارشناسان و مهندسان ساختمان را به خود جلب نموده است. در این نوع طراحی، علاوه بر تحلیل سازه ها در برابر بارهای متعارف، باید مقاومت آنها را در مقابل بارهای ناشی از انفجار نیز در نظر گرفت. هدف از انجام این تحقیق، بررسی و اصلاح قاب های بتن مسلح طراحی شده مطابق ضوابط لرزه ای است که علاوه بر مقاومت در برابر بار زلزله، در محدوده عملکرد مورد نظر تحت بارهای انفجاری نیز پاسخگو باشند. در این طرح، قاب های بتنی که بر اساس آیین نامه زلزله تحلیل و طراحی شده اند تحت بارگذاری انفجاری قرار داده می شود و بررسی می شود، سازه ای که برای بار زلزله طراحی شده تا چه میزان در مقابل بارهای ناشی از انفجار مقاوم بوده و سطح عملکرد آن در چه حدی می باشد و نیز راهکاری برای بهبود عملکرد قاب هایی که مقابل انفجار مقاوم نیستند ارائه 4، 8 و 12 طبقه تحت بارهای ثقلی و زلزله مطابق ضوابط مبحث ششم مقررات ملی ساختمان و استاندارد 2800 ، می شود. بدین منظور، سه قاب زلزله، بارگذاری، تحلیل و بر اساس ضوابط مبحث نهم مقررات ملی ساختمان طراحی شده است. قاب های طراحی شده بر اساس معیارهای لرزه ای، طبق پیش نویس مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان به درجه اهمیت 1 تا 5 تقسیم بندی شدند که هر یک از این قاب ها تحت بارگذاری انفجاری از سطح 1 تا 4 قرار گرفتند که این مسئله به روش دینامیکی غیرخطی در نرم افزار اجزای محدود آباکوس شبیه سازی شد. در نهایت مشخص شد که تنها، قاب های با درجه اهمیت 1 تحت بارگذاری انفجاری با سطح 2 برای مناطق با پهنه بندی خطر شدید در محدوده عملکرد تعریف شده مطابق ضوابط پیش نویس مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان قرار نمی گیرد. با توجه به اینکه یکی از راه های مقابله با اثرات انفجار، افزایش مقاومت مصالح می باشد، استفاده از بتن با مقاومت 40 درصد بیشتر از بتن اولیه سبب شد که قاب های مذکور در محدوده ی تعریف شده قرار گیرند. بقیه مدل ها دارای عملکرد مناسبی در برابر بارهای انفجاری بودند و نیاز به اصلاح و تغییر در طراحی نداشتند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها