همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی عوامل اجتماعی- فرهنگی موثر بر نگرش به سبک زندگی مدرن در دو ناحیه شمال و جنوب تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/06/13
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/06/13
  • تعداد بازدید: 917
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  جامعه آماری این پژوهش ساکنان دو ناحیه شمال (1) و جنوب (16) تهران می باشد که به منظور انتخاب نمونه آماری به دلیل گستردگی جامعه آماری دو پارک به عموان نمونه و تصادفی در شمال و جنوب تهران در نظر گرفته شده که در هر پارک 100 نفر به عنوان نمونه به صورت تصادفی انتخاب گردیده اند. روش تحقیق پیمایش و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بود. یافته های استنباطی نشان داد که متغیر های اجتماعی – فرهنگی (سن، تحصیلات، جنسیت و دارا بودن یا نبون خودرو) بر متغیر سبک زندگی تأثیر نداشتند، اما متغیر درآمد در بر متغیر سبک زندگی تاثیر مثبت و مستقیم داشت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها