• بررسی شیوع سندرم متابولیک در پدران زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1387/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1387/01/01
  • تعداد بازدید: 749
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  سابقه و هدف: زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک 2 برابر احتمال خطر بروز سندرم متابولیک در آنها نسبت به زنان غیر مبتلا در جامعه بیش تر است. در مادران و خواهران مبتلایان نیز شیوع سندرم متابولیک افزایش داشته است. هدف این مطالعه بررسی میزان سندرم متابولیک در پدران زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک مراجعه کننده است.

  مواد و روش ها: این مطالعه مورد - شاهدی، روی 34 نفر از پدران افراد مبتلا به سندرم تخمدان پل یکیستیک و 34 نفر به عنوان گروه کنترل انجام شد. اطلاعات از طریق سوابق بالینی، مصاحبه با زنان مبتلا به سندروم و گروه کنترل و نیز پدران آنها در درمانگاه های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1387 بدست آمد. شیوع سندروم متابولیک بر اساس دو شاخص idf ,atpiii تعیین شد. همچنین بروز دیابت، فشار خون، اختلال تحمل به گلوکز و دیابت نوع 2 در هر دو گروه بررسی شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها