• بررسی اثرات مزمن توکسیک فلز روی (zn) بر محور هورمون های هیپوفیز، بیضه (dhea, testosterone, lh, fsh) در موش صحرائی نر بالغ

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 610
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در این پژوهش اثرات مزمن توکسیک فلز روی گونادوتروپین های lh, fsh و آندروژن های تستوسترون و dhea در موش صحرائی بالغ مطالعه شده است. کلرید روی (zncl2) به مقدار 10 mg/kg محلول در سمم فیزیولوژی به صورت درون صفاقی به مدت یک ماه و یک روز در میان به حیوانات بالغ تزریق گردید. در پایان حیوانات با کلروفرم بیهوش شدند و از طریق بطن چپ خونگیری از آنها بعمل آمد. همزمان با تجربیات، یک گروه حیوان شاهد نیز در نظر گرفته شد و به آنها سرم فیزیولوژی تزریق گردید. آنالیز هورمون های lh, fsh و تستوسترون و dhea با روش رادیوایمنوآسی انجام گرفت. نتیجه این مطالعه کاهش معنی داری را در هورمون های (p<0.0001)lh و تستوسترون (p<0.01) نشان می دهد. اما تفاوت هورمون های dhea ,fsh معنی دار نیست،(p<0.05). در این مطالعه وزن اندام های بیضه، طحال و کلیه بین گروه تجربی و کنترل تفاوت معنی دار نشان نمی دهد (p>0.05)، اما تفاوت وزن کبد بین گروه تجربی و کنترل معنی دار است (p<0.01). در حیوانات گروه تجربی بعد از تزریقات کلرید روی وزن بدن کاهش معنی داری را نشان می دهد (p<0.05).

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها