• بررسی میزان بیان آنزیم تبدیل کننده ی tace) tnf-a) و سطح فعالیت nf-kb در پدیده ی تحمل به ایسکمی حاصل از هیپرکسی نورموباریک متناوب در مدل موش صحرایی سکته ی مغزی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 663
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقدمه: مطالعات اخیر بیان می کند که هیپرکسی نورموباریک (ho) متناوب و پیوسته باعث ایجاد پدیده ی تحمل به ایسکمی به منظور کاهش آسیب های مغزی حاصل از ایسکمی می شود. هدف از این مطالعه بررسی اثر هیپرکسی متناوب به تنهایی و هیپرکسی متناوب توام با ایسکمی بر تغییرات بیان آنزیم تبدیل کننده ی (tace) tnf-α و سطح فعالیت nf-kb است.

  روش بررسی: 40 سر موش صحرایی به دو گروه آزمایشی تقسیم شدند و هر گروه حاوی حدود 20 حیوان بود. گروه اول به صورت متناوب (4 ساعت در روز به مدت 6 روز) در معرض اکسیژن 21 درصد قرار گرفتند (inho). گروه دوم به عنوان گروه کنترل نظیر گروه اول به صورت متناوب (4 ساعت در روز به مدت 6 روز) در معرض اکسیژن 21 درصد (هوای اتاق) قرار گرفتند (inra). هر گروه به سه زیر گروه به نام زیر گروه انسداد شریان مرکزی مغز (mcao)، گروه شم mcao (جراحی بدون ایسکمی mcao) و زیر گروه دست نخورده (بدون هیچ گونه جراحی) تقسیم شدند. بعد از 24 ساعت برقراری جریان خون مجدد بعد از 60 دقیقه ایسکمی، میزان نقص نورولوژیک (nds) و حجم آسیب بافتی در زیر گروه mcao بررسی شد. بلافاصله و 48 ساعت بعد از پیش درمان، نمونه گیری به منظور اندازه گیری سطح فعالیت nf-kb انجام شد. به این ترتیب اثر ho و ایسکمی بر روی تغییرات بیان ناقلین اسیدهای آمینه تحریکی (eaats) و سطح فعالیت nf-kb مورد سنجش قرار گرفت.

  یافته ها: پیش شرطی سازی با ho و ایسکمی متناوب باعث کاهش میزان نقص نورولوژیک و حجم سکته ی مغزی می شود. پیش درمان با ho متناوب باعث افزایش بیان آنزیم تبدیل کننده ی tnf-α و سطح فعالیت nf-kb می شود.

  نتیجه گیری: اگرچه مطالعات بیشتری برای وضوح مکانیسم های تحمل به ایسکمی لازم است، اما ho متناوب و ایسکمی ظاهرا تا حدی آثارشان را از طریق افزایش بیان آنزیم تبدیل کننده ی tnf-α و سطح فعالیت nf-kb انجام می دهد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها