• تجزیه ی روغن های آسکارل (ترکیبات pcb) به روش فوتولیز به منظور کاهش مخاطرات شغلی و زیست محیطی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 698
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  زمینه و هدف: ترکیبات pcb از جمله آلاینده های خطرناک شغلی و محیطی هستند که چالش های شغلی و زیست محیطی عمده ای را ایجاد نموده اند. این ترکیبات بسته به راه ورود، سن، جنس، غلظت و سطح مواجهه سبب انواع مختلف اثرات بهداشتی می شوند. هدف از این مطالعه تجزیه ی روغن های آسکارل با استفاده از فرآیند فوتولیز به منظور کاهش مواجهه ی کارگران بود.

  روش بررسی: راکتور فتوشیمیایی مبتنی بر فرآیند فوتولیز با روش uv/h2o2 با مشخصات بشر 500 میلی لیتری، لامپ کم فشار اشعه uv-c و طول موج 254 نانومتر محیا گردید. لامپ در داخل بشر به شکل غوطه ور قرار گرفت. ph نمونه ها و دما به طور مداوم مورد پایش قرار گرفت. آزمایش ها هر یک سه بار تکرار شد. روغن های آسکارل با استفاده از دستگاه gc/ecd مورد تجزیه قرار گرفت.

  یافته ها: میانگین جذب برای مجموع pcb ها بر حسب شدت با یک، دو و سه لامپ به ترتیب 77.5، 82.9 و 85.2 درصد بود. میانگین حذف برحسب عدم استفاده و به کارگیری از h2o2 به میزان 10 و 20 درصد به ترتیب 74.5، 79 و 94.5 درصد بود. میانگین حذف برحسب نسبت حلال مورد استفاده به روغن آسکارل به میزان 1 به 1، 2 به 1 و 3 به 1 به ترتیب 55، 64 و 84 درصد بود.

  نتیجه گیری: نتایج بررسی ما بر روی فوتولیز uv-c در حضور حلال و اکسید کننده های قوی نظیر h2o2 روی ترکیبات pcb، منجر به تجزیه یا کاهش میزان pcb در روغن ترانسفورمر شد. به این ترتیب با استفاده از این روش میزان مواجهه شغلی و زیست محیطی با ترکیبات pcb را می توان کاهش داد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها