• تعیین توزیع فراوانی کم شنوایی در خانه های سالمندان استان تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1387/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1387/01/01
  • تعداد بازدید: 491
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  یکی از نقص های شایع در بین افراد مسن، نقص شنوایی است و غربالگری شنوایی روش کارآمدی برای شناسایی سالمندان کم شنوا می باشد. با وجود آن که تاثیر برخی از بیماری های مزمن مانند آرتریت و بیماری های قلبی به خوبی شناخته شده است، اطلاعات کمی در مورد تاثیر نقص شنوایی بر سلامت عمومی در دسترس می باشد. در ایران تاکنون مطالعه ای در زمینه غربالگری شنوایی افراد مسن بویژه سالمندانی که در خانه های سالمندان نگهداری می شوند صورت نگرفته است. این مطالعه از مرداد تا آبان ماه 1382 به صورت تصادفی روی130 نفر (50 مرد و 80 زن) از سالمندانی که در خانه های سالمندان استان تهران نگهداری می شدند و در محدوده سنی بالای 60 سال (سال 103-61=دامنه) بوده و متوسط سنی 9.39±78.90 سال داشتند صورت گرفت. بدین منظور ادیومتریتون-خالص با 2 معیار asha انجام شد که عبارت بود از: 1- سطح شدت 25hl دسیبل در فرکانس های 1، 2 و 4 کیلوهرتز 2- سطح شدت 40lh دسی بل در فرکانس های 2 و 4 کیلوهرتز. هم چنین پرسشنامه ساده و کوتاهی که معیار ارجاع برای ارزیابی های ادیولوژیک یا اتولارینگولوژیک بود برای هر فرد توسط مراقب وی تکمیل گردید. (در مطالعه حاضر 28 نفر جرم گوش فشرده داشتند که در تجزیه و تحلیل داده ها شرکت داده نشدند و در نهایت تجزیه و تحلیل داده ها روی 130 نفر صورت گرفت). در غربالگری ادیومتری تون- خالص با معیار 25 hl دسی بل، 89.24% ردی و با معیار 40 hl دسی بل، 65.39% ردی و در تکمیل پرسشنامه، 66.93% ردی مشاهده گردید. در این بررسی در محدوده سنی بالای 90 سال در هر یک از 3 معیار غربالگری مورد استفاده، به جز 1 مورد معیار قبولی با معیار غربالگری 40 hl دسی بل، هیچ موردی از قبولی مشاهده نگردید. بیشترین میزان ردی در پرسشنامه، مربوط به سوالاتی بود که توانایی ارتباطی فرد را در نظر گرفته بود. در این مطالعه در 55.38% موارد جرم مختصر در گوش راست، 60.0% در گوش چپ، 4.61% کلاپس مجرا در 2 گوش و 3.07% پارگی پرده گوش مشاهده گردید. با توجه به نتایج معیارهای غربالگری مورد استفاده در مطالعه حاضر و نتایج نزدیک به هم 2 معیار غربالگری ادیومتری تون-خالص در سطح شدت 40 hl دسی بل و تکمیل پرسشنامه، بیش از 65.0% افراد مورد مطالعه کم شنوایی بیش از حد ملایم داشته و به معاینه اتولارینگولوژیک یا انجام آزمایش های ادیولوژیک کاملتر و استفاده از خدمات توانبخشی نیاز داشتند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها