• بررسی دریافت منابع غذایی آنتی اکسیدان و عوامل تغذیه ای مؤثر بر بیماری آرتریت روماتوئید در زنان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1387/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1387/01/01
  • تعداد بازدید: 565
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  زمینه و هدف: آرتریت روماتوئید (rheumatoid arthritis-ra) یک بیماری خودایمنی التهابی مزمن است که با سفتی، درد و تورم مفاصل همراه است. در مطالعات مختلف مشخص شده است که بعضی از مواد غذایی اثرات سودمند یا مضری بر این بیماری داشته است و در چندین مطالعه گزارش کرده اند که رژیم غذایی گیاه خواری و نیز استفاده از محصولات لبنی اثرات مثبتی در بهبود ra داشته است. هدف از این پژوهش، بررسی دریافت منابع غذایی آنتی اکسیدان و عوامل تغذیه ای مؤثر بر بیماری آرتریت روماتوئید در زنان بوده است.

  روش بررسی: در این مطالعه موردی – شاهدی زنان مبتلا به  raمراجعه کننده به کلینیک تخصصی روماتولوژی شهر اهواز و افراد سالم همراه بیمار که از نظر سن و جنس با بیماران همسان سازی شده بودند (هر گروه 40 نفر) انتخاب شدند. جمع آوری داده ها به روش مستقیم با استفاده از پرسشنامه بسامد غذایی (food frequency questionnaire-ffq) صورت گرفت. در این پرسشنامه(ffq)  تکرار مصرف غذایی در 3 دسته روزانه، هفتگی و به ندرت تقسیم شدند. داده ها با استفاده از آزمون های آماری t و مجذور کای و به کمک نرم افزار spss v.13 تجزیه و تحلیل شدند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها