• جایگزینی مری در کودکان و معرفی 18 مورد از بیمارستان حضرت علی اصغر (ع)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1387/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1387/01/01
  • تعداد بازدید: 559
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  زمینه و هدف: جایگزینی مری در مواردی همچون آترزی مری نوع long gap، تنگی های شدید ناشی از گاستروازوفاژیال ریفلاکس (gasteroesophageal reflux=ger) و سوختگی های مری با مواد شیمیایی کاربرد دارد. ویژگی های جایگزین مناسب باید شامل فونکسیون مناسب، عدم تغییر به بدخیمی (malignancy)، مسیر نسبتا مستقیم، مانع ریفلاکس و با عوارض کمتر باشد. امروزه کماکان از گاستریک تیوب، معده، ژژنوم و کولون برای جایگزینی مری استفاده می شود که هر کدام دارای محاسن و معایب خاص خود می باشند. استفاده از کولون، به دو روش antiperistaltic, isoperistaltic انجام می گیرد که روش دوم، عوارض بیش تری به همراه دارد. زمان انجام عمل و جراحی در آترزی مری در 6-3 ماهگی است. تنگی های ناشی از سوختگی با مواد شیمیایی و ger هنگامی که بیش از 12 ماه به دیلاتاسیون نیاز داشته باشد و یا طول تنگی بیش از 5 سانتی متر باشد، اندیکاسیون جایگزینی پیدا می کند .هدف از این مطالعه، بررسی نتایج و عوارض اعمال جراحی جایگزینی مری به روش های مختلف در بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) و مقایسه آن با نتایج منتشر شده در نشریات جهانی می باشد.

  روش بررسی: پرونده های 18 بیمار بستری در بخش جراحی بیمارستان فوق تخصصی اطفال حضرت علی اصغر (ع) از خرداد 1375 لغایت مرداد 1383 که تحت انواع عمل های جراحی جایگزینی مری قرار گرفته بودند، به صورت گذشته نگر مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها: از 18 بیمار، 4 نفر دختر و 14 نفر پسر بودند. حداقل سن زمان عمل جایگزینی در آترزی مری، 3.5 ماه و حداکثر سن، 12 ماه بوده است. حداقل سن در سوختگی مری و 15 ,ger ماه و حداکثر، 30 ماه بوده است. 2 مورد با روش gastric replacement و یک بیمار با روش gastric tube عمل شدند. اندیکاسیون جراحی در این 3 بیمار، سوختگی ناشی از مواد شیمیایی و ger بوده است. از 15 بیمار مبتلا به آترزی مری که با روش جایگزینی باcolon  عمل شدند، در 9 بیمار، از کولون راست، در 5 بیمار، از کولون چپ و در یک بیمار از کولون عرضی استفاده شده بود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم