• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1387/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1387/01/01
  • تعداد بازدید: 665
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  ایجاد آسودگی برای بیماران، اساس مراقبت پرستاری است و پیامدی با ارزش از اقدامات پرستاری محسوب می شود. شناسایی مفاهیم آسودگی و ایجاد آسایش برای بیمار از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد. این مقاله بخشی از یک تحقیق کیفی با رویکرد نظریه پایه(گراندد تئوری) است که به منظور کاوش و توصیف تجربه ها و دیدگاه بیماران بستری درباره آسودگی و ناآسودگی صورت گرفت و تعداد 31 بیمار زن و مرد که در بخش های داخلی، جراحی و ارتوپدی بستری بودند در این مطالعه شرکت کردند. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختار (semi-structure) و مشاهدات و یادداشت های در عرصه از 5 مرکز آموزشی درمانی جمعآوری شد. در این مقاله درون مایه هایی  (theme)که حاصل تجربه و دیدگاه بیماران از مسئله پرستار آسودگی بخش می باشد، مورد بحث قرار گرفته و شامل مطالب مربوط به در دسترس بودن، پاییدن، برخورد انسانی و توجه به راحتی جسمی بوده است. یافته های این مطالعه برای شناخت بیشتر پرستاران از بیماران و نیازهای آن ها و آن چه که درک آنها از آسودگی در بیمارستان است کمک کننده می باشد. این امر ممکن است به طور غیر مستقیم در طراحی، اجرا و ارزیابی اقدامات مناسب پرستاری موثر باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها