اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • برنامه ریزی الگوهای اسکان موقت پس از زلزله احتمالی منطقه ورامین با تاکید بر گروه های اجتماعی

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/09/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/09/01
  • تعداد بازدید: 754
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  این تحقیق که با هدف برنامه ریزی الگوهای اسکان موقت پس از زلزله احتمالی منطقه ورامین با تاکید بر گروه های اجتماعی تدوین گردیده است در ابتدا به بررسی و مطالعه ادبیات اسکان و الگوهای رایج در اسکان موقت و اصول و دیدگاه های موجود در سکونتگاه های موقت پرداخته و 51 شاخص در قالب 4 معیار اصلی شناسایی گردید و برای تحلیل آماری و گرافیکی از نرم افزار  gisاستفاده شد و داده های مورد نیاز بر پایه 186 پرسشنامه در منطقه ورامین گردآوری شده وسپس با  spssتحلیل شده و میزان اولویت هریک از شاخص ها برای هر کدام از این گروه ها مشخص شده است و در نهایت با توجه به وزن داده شده به هر شاخص توسط کارشناسان بحران امتیاز نهایی هر یک از گونه های اسکان موقت (6 نوع مختلف) مشخص می شود. نتیجه نهایی بر اساس ارائه راهکارهای لازم جهت کارایی بیشتر اسکان های موقت می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها