همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • لزوم اهمیت باز نگری در برنامه های درسی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/01/01
  • تعداد بازدید: 675
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  برنامه های درسی یکی از عناصر اصلی و مهم ارتقای کیفیت آموزش عالی است. از این رو، بازنگری برنامه های درسی همواره مورد توجه بوده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی لزوم  بازنگری برنامه های درسی مدارس انجام شده است. اطلاعات این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای و فیش برداری جمع آوری شده و  نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که بخش اعظم یادگیری ها و تجارب دانش آموزان حاصل تعامل پویای آنان با فرهنگ یا مجموعه روابط و مناسبات، قوانین و مقررات و جو حاکم بر مدارس است همچنین نبود زیرساختهای مناسب، کمبود نیروهای متخصص و کارآمد در حوزه برنامه ریزی درسی، عدم رعایت اصول علمی در مراحل مختلف برنامه ریزی درسی، کمبود منابع مالی، نبود الگو یا راهنمای عملی برای برنامه ریزی درسی و نبود الگوی فرایند نظارت و ارزیابی، قرائت حداقلی از برنامه های درسی از جمله مشکلات پیش رو در خصوص فرایند بازنگری و تدوین برنامه های درسی است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها