اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • کاربرد فناوری های نوین آموزشی در فرایند یاددهی - یادگیری و مقایسه آن با روش تدریس سنتی در آموزش درس ریاضی پایه ی پنجم ابتدایی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/01/01
  • تعداد بازدید: 1100
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  هدف اصلی پژوهش حاضر، کاربرد فناوری های نوین آموزشی در فرایند یاددهی - یادگیری و مقایسه آن با روش تدریس سنتی در آموزش درس ریاضی پایه ی پنجم ابتدایی پسرانه شهرستان چایپاره بود. در این پژوهش که از نوع شبه آزمایشی است از میان 198 کلاس پنجم ابتدایی، به روش تصادفی ساده، دو کلاس پایه ی پنجم از دبستان پسرانه کرامت که جمعاً 60 دانش آموز مشغول به تحصیل بودند، به عنوان نمونه انتخاب شدند. گروه نمونه به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند و جهت دستیابی به هدف پژوهش، روش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون بین دو گروه آزمایش و کنترل اتخاذ گردید. برای تجزیه و تحلیل سؤال پژوهش از تحلیل کواریانس یک طرفه استفاده شد. نتایج نشان داد که بین عملکرد دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها