• بررسی طرق ایجاد حس مکان جهت احیای هویت و محرمیت در فضاهای معماری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/01/01
  • تعداد بازدید: 926
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  فضا و مکان و مولفه های تاثیرگذاری محیط همواره مورد توجه طراحان و برنامه ریزان محیطی بوده است. با توسعه جوامع انسانی و بروز خلا معانی در فضاهای ساخته شده، کیفیت فضاها و نقش مولفه های ادراکی در شکل دهی به فضاهای مختلف احساس نیاز به این مولفه را روز به روز شدت می بخشد. فضاهایی که القاکننده ی احساس آرامش و لذت و به دنبال آن تعلق و هویت در ذهن مخاطب بوده و احساس حضور و بودن در مکان را در وی زنده می سازد. در این مقاله فضا و مکان به عنوان یک پایگاه نظری در حوزه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. دستیابی به شناخت فضا و اصول و روش هایی برای کیفیت بخشی معنایی و تبدیل آن به مکان و به تبع آن ایجاد حس مکان و تعلق مکانی از یافته های اساسی است که این نوشتار بر آن تاکید دارد. همچنین به تاثیر عوامل کالبدی و عوامل شناختی فضا بر احساس افراد نسبت به فضا پرداخته خواهد شد. در راستای تحقق اهداف مذکور، این مقاله با استفاده از روش پیمایشی و ابزار مطالعات کتابخانه ای به بررسی مفاهیم ارتباط انسان و فضا و تبدیل آن به مکان، پیوند انسان و مکان از نظر گاه های مختلف و در نهایت به حس مکان با رویکردی کالبدی که بیشتر در اختیار طراحان و قابل کنترل است، می پردازد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها