• برآورد افزایش شکنندگی لرزه ای وابسته به زمان در اثر خوردگی ناشی از یون کلراید در پل های همسان بزرگراهی در ایران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/01/01
  • تعداد بازدید: 669
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  خوردگی ناشی از یون کلراید به عنوان عاملی غالب و تعیین کننده، ضمن تضعیف مشخصات مکانیکی فولاد منجر به بروز ترک در بتن و کاهش چسبندگی بین فولاد و بتن و در نتیجه کاهش عمر خدمت رسانی سازه را در بر دارد. در نظر گرفتن این موضوع در مناطقی که امکان تماس سازه با مواد حاوی این یون بیشتر وجود دارد مانند مناطق ساحلی یا پل های بزرگراهی که در معرض یخ زدایی با نمک قرار دارند باتوجه به شرایط آب و هوایی و محیطی اهمیت بیشتری می بابد. هدف این مقاله بررسی تاثیر خوردگی ناشی از یون کلراید در مقاطع بتن آرمه پل های بزرگراهی همسان در ایران بر روی شکنندگی لرزه ای آنها تحت شرایط محیطی متناسب با منطقه خلیج فارس است. به همین منظور به کمک روابط موجود در مورد تاثیر نفوذ یون کلراید در مقاطع بتن آرمه در طول زمان، بازه های زمانی 10 ساله به همراه ویژگیهای رفتار غیرخطی آنها انجام گرفت. تحلیل دینامیکی افزایشی برای سنجش عملکرد لرزه ای پس از آغاز خوردگی و در حین خوردگی سیستم سازه پل بزرگراهی در محیط نرم افزاری opensees انجام گرفته است. نتایج حاصل نشان دهنده میزان تاثیر خوردگی ناشی از یون کلراید بر زوال ظرفیت لرزه ای سازه بتن آرمه مورد نظر در طول زمان و افزایش شکنندگی لرزه ای به تدریج در طی 50 سال می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها