• اثر حفرات افقی بر تنش موثر و میزان نشست خاک در زیر پی های سطحی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/01/01
  • تعداد بازدید: 752
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در صورت قرارگیری پی های سطحی در مجاورت حفرات و گودال ها، محدوده تنش های ناشی از حفر تونل و گودال های ایجاد شده با محدوده تنش های ناشی از بارگذاری پی تداخل کرده و باعث کاهش ظرفیت باربری نهایی پی می گردد. این موضوع به خصوص در کلان شهرها به دلیل گسترش فضاهای زیرزمینی از قبیل مترو تونل ها و مسیرهای گذر آب و سایر شریان های حیاتی اهمیت زیادی دارد. در این مقاله تاثیر وجود حفرات افقی بر تنش موثر و نشست خاک زیر پی های سطحی توسط مدلسازی عددی حفرات با قطرهای 5، 3 و 1 متر در موقعیت های مختلف در زیر پی یک ساختمان با عرض های 10 و 2 متر مورد بررسی قرار گرفته است. نهایتا در شرایط مورد مطالعه در این پژوهش فاصله ای که حفرات زیر پی بر تنش موثر و میزان نشست های خاک موثر هستند و میزان تاثیر تعیین شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم