• نقدی بر شرح خدمات طرح های توسعه شهری ایران با تاکید بر جایگاه مشارکت شهروندان در این طرح ها

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/01/01
  • تعداد بازدید: 1080
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  امروزه مفهوم شهر در سراسر جهان پیوند جدایی ناپذیری با مفهوم شهروند یافته است. بر این اساس تمامی جوامعی که در حال تلاش برای دستیابی به شهرهایی مطلوب و کارا می باشند؛ هم زمان و حتی قبل از توجه به مسائل کبدی شهر به شهروندان و نظرات و خواسته های آنها توجه می نمایند. بدیهی است که در صورت عدم توجه به نیازها و حقوق شهروندان اصل مشارکت و همراهی آنها که یکی از مهم ترین عوامل در رسیدن به اهداف مورد نظر طرح ها می باشد، تحقق نخواهد یافت. در این پژوهش توصیفی و تبیینی استفاده شده و همچنین از روش جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعات اسنادی؛ با هدف تبیین جایگاه مشارکت مردمی و شهرسازی مشارکتی در شرح خدمات طرح های توسعه شهری بهره گرفته شده است. نظریه های معتبر، مرتبط و شناخته شده در این زمینه، مبنای تحلیل ها و بررسی ها در این پژوهش می باشد و در نهایت راهکارهایی در جهت اصلاح شرح خدمات با هدف افزایش مشارکت مردم در شهرسازی کشور ارائه شده است. بررسی ها نشان داده است که در طرح های توسعه شهری ایران عمده طرح ها با شرح خدماتی فارغ از بهره گیری از نظرات و نیازهای واقعی شهروندان در دست تهیه و اقدام قرار می گیرند. از میان تمامی شرح خدمات های طرح های شهری موجود در کشور تنها طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده بود که در برخی موارد به مشارکت شهروندی اشاراتی داشته است، که با عمق تر شدن در بندهای مرتبط با مشارکت شهروندی در این طرح روشن می گردد که آنچه منظر تهیه کنندگان آن بوده؛ بررسی میزان تمایل ساکنان به سرمایه گذاری در طرح بوده که این امر صرفا مشارکت در تامین اعتبار مالی پروژه ها محسوب شده و در سطوح بسیار پایین مشارکت قرار می گیرد. در ادامه روند پژوهش برخی بندهای تکمیلی با هدف ارتقاء سطح مشارکت شهروندان در تهیه و اجرای طرح ها پیشنهاد می گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها