• جستاری در آفرینش خاطرات جمعی و حس مکان، در اراضی سوخته و بافت های فرسوده در شهرها

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/01/01
  • تعداد بازدید: 950
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  اراضی سوخته به مکان هایی فاقد معنا و نماد در دل شهرها تبدیل شده اند. مکان هایی که روزی برای قرارگیری در خارج ز شهر طراحی شده بودند و امروزه با گسترش شهری نتوانسته اند نقش واقعی خود را پیدا کنند؛ به همین دلیل در حوزه ی بی مکانی قرار می گیرند. بازسازی و باززنده سازی این اراضی، بحثی مهم در هویت کنونی شهرهای امروزی است. این بافت ها، بخش قابل توجهی از شهرهای شور را تشکیل می دهند که به دلیل معضلات خاص خود به بخش های مسئله دار شهرها تبدیل شده و حضور انسان در شهر را با معضل رو به رو ساخته اند. بنابراین زدوده شدن خاطرات جمعی و افول حیات شهری از عواقب پهنه های فرسوده و اراضی سوخته محسوب می شود. خاطرات جمعی به وجود آمده در بافت های فرسوده، به مرور زمان از بین می روند. بنابراین، جوامع بعدی فاقد خاطره می شوند. در این مقاله با هدف بازیابی و معرفی نقش هر یک از عناصر و اجزای تشکیل دهنده خاطرات جمعی و حس مکان، بر پایه مرور متون و اسناد مرتبط در این زمینه؛ به بررسی آراء و نظرات صاحب نظران پرداخته شده است. با توجه به این اهمیت کوشش شده با شناخت ماهیت خاطره و مکان، ارتباط میان آنها با نگاهی به بافت های فرسوده و اراضی سوخته مورد بحث قرار گیرد و مدل مفهومی چگونگی شکل گیری خاطرات جمعی در این بافت ها ارائه گردد. هدف این تحقیق بررسی چگونگی ایجاد خاطرات جمعی در فضاهای فرسوده است. و در نهایت نتایج تحقیق قابل تبدیل به فرآیندی برای ایجاد خاطرات جمعی در این اراضی می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها