• مطالعه تاثیر نوع گسل در اندرکنش خاک و لوله مدفون بدون فشار داخلی به روش تفاضل محدود

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/01/01
  • تعداد بازدید: 780
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  تغییر مکان های ناهمگون ناشی از زمین لرزه که معمولا بصورت گسلش، روانگرایی، زمین لغزش و گسترش جانبی رخ می دهند، تاثیر بسزایی در رفتار شریان های حیاتی علی الخصوص خطوط لوله انتقال آب دارند. برای ایمن نگه داشتن خطوط لوله زیرزمینی شناخت رفتار سیستم مرکب خاک-لوله و نیروهای اندرکنشی خاک-لوله لازم می باشد. در مدل مهندسی این مساله که در آیین نامه asce (1984) و اخیرا در آیین نامه ala (2015) ارائه شده، خط لوله بصورت یک المان تیر سازه ای و خاک اطراف آن بصورت فنرهای الاستوپلاستیک مستقل از هم در نظر گرفته شده است. اساس این روش از مفهوم مدول عکس العمل winkler استنتاج می گردد. به دلیل رفتار پیچیده خطوط لوله مدفون، عکس العمل خاک در مقابل حرکات لوله بخوبی شناخته نشده است، بدین منظور آنالیز اندرکنش خاک-لوله بوسیله نرم افزار تفاضل محدود flac انجام شده است. در این مقاله تاثیر حرکات گسل بر روی لوله های مدفون بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که گسل نرمال باعث تنش کششی در لوله می شود در حالی که در گسل معکوس تنش فشاری در لوله ایجاد می شود. با افزایش عمق دفن لوله و مقاومت خاک، کرنش طولی در لوله افزایش می یابد. همچنین افزایش قطر لوله باعث کاهش کرنش در لوله می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها