• ارتقای نقش کارکردی فضاهای شهری با هدف احیای ارزش های هنری جامعه و تاثیر آن بر کارآمدی مدیریت شهری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/01/01
  • تعداد بازدید: 711
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  امروزه نقش کارکردی فضاهای شهری به عنوان مکانی برای فعالیت های عمومی در عرصه تعاملات اجتماعی شهری، بیشتر از گذشته مورد توجه طراحان و مدیران شهری قرار گرفته است؛ بدین سبب حتی می توان تاکید داشت که فعالیت های مردم هر شهر در دوران مختلف توسط فضاهای شهری بازشناسی می شود و فضاهای شهری نیز به واسطه فعالیت ها و علاقه شهروندان قابل معرفی می باشد. بر این اساس رابطه تنگاتنگی میان کیفیت و نقش فضاهای شهری و توسعه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی یک شهر وجود دارد. اما علیرغم اعتقاد بسیاری از صاحب نظران به اینکه بالاترین مرحله بلوغ فرهنگی، اجتماعی شهروندان یک شهر در فضاهای شهری به وقوع می پیوندد، اغلب شاهد غفلت از اهمیت فضاهای شهری، کاهش و تنزل کیفیت فضاهای شهری و تاثیر این مهم بر کارآمدی مدیریت شهری می باشیم. فضای شهری، همان جایی که علاوه بر فرم و کالبد دارای مفهومی وسیع تر با عنوان محتواست. مقاله حاضر بدنبال بررسی عوامل ارتقای نقش کارکردی فضاهای اجتماعی شهری و رابطه آن با احیای ارزش های هنری جامعه و نیز تاثیر این مهم بر کارآمدی مدیریت شهری است. این پژوهش با توجه به اهداف، از نوع کاربردی است و روش جمع آوری اطلاعات بصورت میدانی و تکنیک مورد استفاده ابزارهای پرسشنامه و مصاحبه می باشد. علاوه بر آن هفت فضای اجتماعی شهری بر اساس چهار هدف اصلی پژوهش از طریق پرسشنامه مورد بررسی و تحقیق قرار گرفتند. نتایج بدست آمده بیانگر تاثیر مثبت و معنادار فضای اجتماعی شهر بر ارزش های هنری جامعه می باشد که بر اساس آنها نقش کارکردی فضاهای شهری می تواند ارتقا یافته و کارآمدی مدیریت شهری بویژه از ابعاد اجتماعی فرهنگی تا حد قابل توجهی حاصل گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها