• بررسی عوامل مرتبط با ناسازگاری زناشویی در جانبازان مبتلا به ptsd

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1378/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1378/01/01
  • تعداد بازدید: 1379
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  مقدمه: تحقیقات نشان داده است که افراد مبتلا به ptsd از مشکلات زناشویی بیشتری رنج می برند و همسران آنها از احساس رضایت زناشویی کمتری برخوردارند. بر این اساس تحقیق حاضر در صدد بر آمده است تا برخی عوامل مرتبط با ناسازگاری زناشویی را در بین جانبازان مبتلا به ptsd شناسایی و تعیین کند.

  مواد و روش کار: در این پژوهش که به روش همبستگی انجام شد، تعداد 110 نفر جانباز مبتلا به اختلال ptsd، انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزارهای مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات عبارت بودند از آزمون رضایت زناشویی انریچ، مقیاس تشخیص ptsd و چک لیست اختلالات جنسی مبتنی بر نسخه چهارم dsm، داده های جمع آوری شده با استفاده از شاخص های آماری از قبیل محاسبه فراوانی، درصد، میانگین و ضریب رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  نتایج: نتایج نشان داد که حدود 45.5% از جانبازان مبتلا به ptsd از ازدواج و روابط زناشویی خود ناراضی هستند و بین مشکلات جنسی و شدت علائم ptsd و ناسازگاری زناشویی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد (p<0.05). مشکلات جنسی و شدت علائم ptsd مهم ترین عامل در پیش بینی میزان ناسازگاری زناشویی در بین جانبازان دچار اختلال ptsd هستند.

  بحث: مطابق نتایج، لازم است مداخلات خانواده درمانی و به ویژه زوج درمانی جزء برنامه های اصلی در درمان جانبازان ptsd قرار گیرد. این درمان ها بر بهبود روابط دوتایی و روابط جنسی متمرکز شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها