همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • شکل شناسی رباط متقاطع جلویی (بررسی کالبد شکافی)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1385/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1385/01/01
  • تعداد بازدید: 630
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  پیش زمینه: آناتومی محل چسبندگی رباط متقاطع جلویی به فمور به علت پوشش سینوویال و دید ناکافی به خوبی توضیح داده نشده است. در این خصوص در مورد وضعیت آناتومی رباط متقاطع جلویی در بیماران ایرانی هیچ اطلاعی در دسترس نیست. هدف از این مطالعه بررسی آناتومی و توپوگرافی محل چسبندگی رباط متقاطع جلویی به فمور در بیماران ایرانی بود.

  مواد و روش ها: در این مطالعه از 10 جسد تازه انسان استفاده شد. معیارهای ورود اجساد به مطالعه، میانگین سنی کمتر از 50 سال و عدم وجود آثار ضربه عمل جراحی بر روز زانو بود. رباط متقاطع جلویی به لحاظ وجود یا عدم وجود دو رشته متمایز بررسی گردید. سپس رباط از فمور جدا شد و شکل و موقعیت محل چسبندگی و وجود یا عدم وجود برجستگی استخوان یا هر گونه راهنمای تشریحی دیگر ارزیابی شدند. در هر مرحله عکس برداری دیجیتال به عمل آمد. شاخص های اندازه ها از محل چسبندگی رباط متقاطع جلویی به فمور در اجساد با کولیس اندازه گیری و بررسی شدند.

  یافته ها: در وضعیت خم 90 درجه و کشش دیستال به رباط، رباط متقاطع جلویی به صورت یک رباط پی چدار دیده شد که این پیچش با کاهش کشش یا در حالت باز شدن کمتر شد. در 7 جسد دو رشته مجزا در رباط متقاطع جلویی (جلویی-داخلی و پشتی-خارجی) دیده شد. در سه نمونه در حالت طبیعی و بدون دستکاری یا تشریح، فیبرهای رباط متقاطع جلویی قابل تفریق به دو رشته مجزا از هم نبودند. محل چسبندگی فمورال رباط متقاطع جلویی به سه شکل بیضی، هلالی و مثلثی بود .در برش عرضی مقطع این رباط بیشتر به شکل بیضی بود.

  نتیجه گیری: آناتومی رباط متقاطع جلویی، چه در محل چسبندگی به فمور و چه در میزان تمایز رشته ها از یکدیگر، در بین افراد متفاوت می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها