• سبک های یادگیری دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1386/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1386/01/01
  • تعداد بازدید: 480
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  مقدمه: شناسایی عوامل مؤثر در یادگیری، یکی از مقوله های مهم و مورد پژوهش محققان می باشد. هدف از این مطالعه تعیین سبک های یادگیری دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز بوده است.

  روش ها: در مطالعه ای توصیفی در سال 1384، تعداد 250 دانشجوی پرستاری و مامایی کارشناسی پیوسته دانشگاه علوم پزشکی تبریز به صورت سرشماری انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه ای با 12 سؤال در مورد سبک های یادگیری کلب (kolb) بود که به صورت جمع- اجرا توزیع و تکمیل گردید. داده ها با نرم افزار spss با توجه به راهنمای ابزار تجزیه و تحلیل و توزیع فراوانی سبک های یادگیری دانشجویان ارائه گردید.

  نتایج: سبک یادگیری اکثریت دانشجویان همگرا (54.2 درصد) و سپس به ترتیب 32.1 درصد جذب کننده، 7.5 درصد انطباق یابنده و 6.2 درصد واگرا بود.

  نتیجه گیری: با توجه به استفاده از سبک های یادگیری همگرا و جذب کننده در بین دانشجویان، پیشنهاد می شود از روش های آموزشی نشان دادن، استفاده از دیاگرام و دست نوشته های استاد و آموزش یک به یک، سخنرانی و خودآموزی با مطالب خواندنی استفاده شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها