• تعیین عناوین و محتوای برنامه های آموزش مداوم پزشکان عمومی در پنج موضوع منتخب: تطبیق نظر صاحب نظران و گروه هدف؛ تجربه دانشگاه علوم پزشکی تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1386/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1386/01/01
  • تعداد بازدید: 746
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  مقدمه: یکی از مناسب ترین شیوه های نیازسنجی، سنجش نیازهای فراگیران و تنظیم برنامه های آموزشی منطبق با نظرات آنان است. هدف این مطالعه، تعیین عناوین و محتوای برنامه های آموزش مداوم پزشکان عمومی در پنج موضوع منتخب توسط دست اندرکاران آموزش پزشکی و گروه هدف منطبق بر نیازهای واقعی پزشکان عمومی برای تجدید نظر در برنامه ریزی آموزش مداوم کشور بود.

  روش ها: در این پژوهش مقطعی، کاربردی و تولید محصول، 700 پزشک عمومی تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی استان تهران مورد بررسی قرار گرفتند. پرسشنامه ای شامل دو قسمت دموگرافیک و 80 سؤال علمی در مورد آگاهی در زمینه پنج موضوع فارماکولوژی بالینی، بیماری های پوست، مسمومیت ها، اورژانس ها و پزشکی قانونی، با استفاده از لیست یا پیک آموزش دیده و ارجاع مستقیم به مطب ها ارسال و جمع آوری شد. برای گروه هدف در هر موضوع سه عنوان و جمعاً پانزده محتوای آموزشی استاندارد تدوین گردید.

  نتایج: در گروه پزشکی قانونی، بین خبرگان و گروه مورد مطالعه تقریباً ارتباط کامل وجود داشت. در گروه پوست، پزشکی قانونی و اورژانس، بعضی از پنج اولویت اول دو گروه با هم تلاقی داشتند. در گروه فارماکولوژی هیچ تلاقی و اشتراک نظر بین خبرگان و گروه مورد مطالعه دیده نشد. در گروه مسمومیت ها در سه انتخاب برتر بین دو نظر نیز هیچ اشتراک نظر دیده نشد.

  نتیجه گیری: نیازهای آموزشی واقعی پزشکان عمومی در دریافت اطلاعات جدید برای افزایش توانایی آنان در ارائه خدمات بهداشتی و سطح دانش ندانسته های علمی آنان با آنچه که خبرگان و متخصصین تصور می کنند، متفاوت است. طراحی محتوی آموزشی گروه های هدف بهداشتی، مبتنی بر کاستی های واقعی دانش و عملکرد آنان بر اساس نظرسنجی و آگاهی سنجی علمی آنان صورت گیرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها